Army ATVN - Đăng kí free không cần kích hoạt, nhận ngay 1 tỉ XU, và tự kiếm Xu, Lượng ở nhiệm vụ, có clan + item clan, hệ thống nhân vật ngang chỉ số, trang bị có G4, G5, nhiều Boss ngon không lỗi, khá mạnh cực kì hấp dẫn...

Cùng giao lưu tìm về tuổi thơ ngay nào...

Vui lòng chọn Server?